Λογοτεχνικές κριτικές

Οι Λεύγες σ’ ανατομία

Προσέγγιση των Λευγών με όρους φιλολογικής ανάλυσης από τη Στεφανία Κωστοπούλου στο περ. Fractal (2017)