Φωτογραφικά θέματα

«Τοπία» στην Blank Wall Gallery

Συμμετοχή με ένα φωτογραφικό έργο στην έκθεση που οργανώνεται από την αθηναϊκή αίθουσα τέχνης (24-9 έως 6/12)

Συνέντευξη στο Cantus Firmus

Συνομιλία με τη Νότα Χρυσίνα εξ αφορμής της φωτογραφικής έκθεσης «Λέξεις : Θάλασσα, απεικονίσεις»