Εργοβιογραφία

Δημοσιογραφική σταδιοδρομία

Η άσκηση της επαγγελματικής δημοσιογραφίας εξειδικεύεται στο πολιτιστικό ρεπορτάζ, σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) καθώς και μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (IFJ) : : Professional journalist, specializing in cultural reporting. Contributor to newspapers, magazines, radio and television. Member of the Association of Editors of Athens Daily Newspapers (ESHEAA) as well as a member of the International Federation of Journalists (IFJ).

Κατάλογος εκδόσεων, εισηγήσεις, δραστηριότητες

Η προσωπική εργογραφία περιλαμβάνει τίτλους από την ποίηση, το διήγημα, το δοκίμιο, τη μετάφραση. Πρόκειται για αυτοτελείς εκδόσεις ή για συμμετοχή σε αφιερωματικούς τόμους, ανθολογίες, συνεργασίες. Περιέχει επίσης αναλυτικές αναφορές σε επιστημονικές εισηγήσεις (ημερίδες – συνέδρια), τη λογοτεχνική και τη βιβλιοφιλική δραστηριότητα έως πρόσφατα : : The personal ergography includes titles from poetry, short story, essay, translation. These are independent publications or participation in dedicated volumes, anthologies, collaborations. It also contains detailed references to scientific presentations (workshops - conferences), literary and bibliophile activity until recently.