Βιογραφικό : Bio

[ΕΛ]

Συγγραφέας, εκδότης και δημοσιογράφος. Γεννήθηκε στην Αθήνα (1969), με καταγωγή από το Βερίνο Αχαΐας και την Κορώνη Μεσσηνίας. Πτυχιούχος της Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημιουργική Γραφή και υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Λογοτεχνικού Φεστιβάλ Τήνου.

Διαθέτει εκτενή εργογραφία στα πεδία της ποίησης, του διηγήματος, του δοκιμίου, της μετάφρασης. Αποσπασματικά το έργο του έχει μεταφραστεί σε δέκα γλώσσες. Στη συγγραφική παρουσία του περιλαμβάνονται επίσης κριτικά κείμενα, επιφυλλίδες καθώς και λογοτεχνικές διαλέξεις. Παράλληλα, έχει συνεργαστεί με λογοτεχνικά έντυπα δημοσιεύοντας άρθρα και ανέκδοτο υλικό από το έργο του (Αντί, Το Δέντρο, Ποίηση, Χάρτης, Διαβάζω, Δέκατα, Να Ενα Μήλο, Ιδεοδρόμιο, Πόρφυρας, Bookmarks, Μόνο, Εντευκτήριο, Απηλιώτης, Ηριδανός, Μικρό Πεζό, Culture Book, Αναγνώσεις της Αυγής κ.ά.). Είναι ο εκδότης του πρώτου ηλεκτρονικού περιοδικού για την ποίηση (.poema..) και των ομώνυμων εκδόσεων.

Διδάσκει δημιουργική γραφή, με εμπειρία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, σε ατομικά και ομαδικά σεμινάρια, ως υπεύθυνος των Εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής Φράσις, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Γραφομηχανή. www.frasis.gr

Ασχολείται ερασιτεχνικά με τη φωτογραφική τέχνη. Έχει συμμετάσχει σε επτά ομαδικές και σε μία ατομική έκθεση στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Είναι ο ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της Φωτογραφικής Λέσχης Τήνου. Παράλληλα, έχει συνεργαστεί στον χώρο των εικαστικών τεχνών (1. βίντεο εγκατάσταση Ανάμεσα, με ποιητικούς αφορισμούς και εικόνες – Παναγιώτης Τεμπελόπουλος, 2013, 2. εικαστική εγκατάσταση Νέο Ερείπιο – Χάρης Κοντοσφύρης, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, 2014, 3. ποιητική-εικαστική εγκατάσταση Ιστορίες Νερού – Mireille Liénard, Μουντάδος Τήνου, 2022). Επίσης, στο θέατρο συνεργάστηκε στην παράσταση του ποιητικού μονόπρακτου Λεύγες –σε σκηνοθεσία Γιάννη Καλαβριανού και μουσική Νικήτα Κίσσονα, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 2014– στηριγμένου στην ομότιτλη ποιητική σύνθεση).

Είναι μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων, του Κύκλου Ποιητών, της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών και της Ένωσης Συντακτών (ΕΣΗΕΑ). 

:: Αναλυτικός κατάλογος εκδόσεων, επιστημονικών εισηγήσεων, λογοτεχνικών δραστηριοτήτων: /vivliografia/ 
:: Δημοσιογραφική σταδιοδρομία: /dimosiografiki-stadiodromia/ 

[ΕΝ]

Greek writer, editor and journalist. Born in Athens in 1969, originally from Verino of Achaia and Koroni of Messinia. A graduate of Byzantine and Modern Greek Literature at the University of Crete, he followed postgraduate studies in Creative Writing and continues as a PhD candicate at the University of Western Macedonia. Artistic director of Tinos International Literary Festival (TILF).

His publications include collections of poems, short stories, essays and translations of Italian literature. Excerpts from his works have been translated into ten languages. He also specializes in poetry criticism, columns and literary speeches. He is further known as a contributor to numerous literary magazines and founded and runs Greece’s first online poetry magazine (.poema..), as well as the same-named publishing house. He also teaches creative writing and runs the Creative Writing Network in connexion with Grafomichani Publications.

He is engaged in photography as an amateur. He has participated in seven group and one solo exhibition in Greece and Cyprus. He is the founder and president of the Photographic Club of Tinos. At the same time, he has collaborated in the field of visual arts (the video installation In Between, with poetic aphorisms and images – Panagiotis Tempelopoulos, 2013, the visual installation New Ruins – Haris Kontosfyris, Zoumboulakis Gallery, 2014, the poetic-visual installation Water Stories – Mireille Liénard, Mountados Tinou, 2022) as well as in the theater (performance of the poetic one-act Leuges – directed by Yiannis Kalavrianos and music by Nikitas Kissonas, Athens Concert Hall, 2014).

In his journalistic career, he has worked as an contributing editor, editor-in-chief and columnist for major newspapers (including Eleftherotypia, Apogevmatini, Avgi) and highly-ranked magazines (Anti, Diavazo, Pop&Rock, Epsilon, etc.). Moreover, he originally published the underground music magazine B-Side. He served as a reporter and producer of cultural programs for the Greek Radio and Television Broadcast ERT.

Vassilis Rouvalis is a regular member of the Hellenic Authors’ Society, the Poets’ Circle, the Achaia Studies Society and the Journalists’ Union of Athens Daily Newspapers (ESIEA).

:: List of publications, scientific lectures, literary activities: /vivliografia/
:: Career in Journalism: /dimosiografiki-stadiodromia/

[FR]

Écrivain, éditeur et journaliste grec. Il est né à Athènes en 1969, originaire de Verino d’Achaïe et de Koroni de Messénie. Diplômé de littérature byzantine et grecque moderne à l’Université de Crète, il a suivi des études de troisième cycle en écriture créative et poursuit son doctorat à l’Université de Macédoine occidentale. Directeur artistique du Festival littéraire international de Tinos (FLIT).

Ses publications comprennent des recueils de poèmes, des nouvelles, des essais et des traductions de la littérature italienne. Des extraits de ses œuvres ont été traduits en dix langues. Il se spécialise également dans la critique poétique, les chroniques et les discours littéraires. Il est également connu comme contributeur à de nombreux magazines littéraires et a fondé et dirige le premier magazine de poésie en ligne de Grèce (.poema..), ainsi que la maison d’édition du même nom. Il enseigne également l’écriture créative et dirige le Creative Writing Network en relation avec Grafomichani Publications.

Il pratique la photographie en amateur. Il a participé à sept expositions collectives et à une exposition personnelle en Grèce et à Chypre. Il est le fondateur et président du Club Photographique de Tinos. Parallèlement, il collabore dans le domaine des arts visuels (l’installation vidéo In Between, avec des aphorismes et des images poétiques – Panagiotis Tempelopoulos, 2013, l’installation visuelle New Ruins – Haris Kontosfyris, Zoumboulakis Gallery, 2014, l’installation poétique-visuelle installation Water Stories – Mireille Liénard, Mountados Tinou, 2022) ainsi qu’au théâtre (représentation du poétique en un acte Leuges – mise en scène de Yiannis Kalavrianos et musique de Nikitas Kissonas, Salle de concert d’Athènes, 2014).

Au cours de sa carrière journalistique, il a travaillé comme rédacteur en chef, rédacteur en chef et chroniqueur pour de grands journaux (dont Eleftherotypia, Apogevmatini, Avgi) et des magazines de premier plan (Anti, Diavazo, Pop&Rock, Epsilon, etc.). De plus, il a initialement publié le magazine de musique underground B-Side. Il a été journaliste et producteur de programmes culturels pour la radio et la télévision grecques ERT.

Vassilis Rouvalis est membre régulier de la Société des auteurs helléniques, du Cercle des poètes, de la Société d’études d’Achaïe et de l’Union des journalistes des quotidiens d’Athènes (ESIEA).

:: Liste des publications, conférences scientifiques, activités littéraires: /vivliografia/
:: Carrière en journalisme: /dimosiografiki-stadiodromia/